Bok Radio 98.9fm - Luister Aanlyn

JOSLYN ABRAHAMS

Naam: Joslyn Abrahams

Titel by Bok: Kantoorbestuurder

Geboorte Dorp: Stellenbosch

Gunsteling Kleur: Swart

Gunsteling Kos: Seekos

Gunsteling Tydverdryf: Tyd met familie

Celeb Crush: Kit harrington – Jon Snow

Droom Vakansie: Nashville

Vrees: Weerlig

Stokperdjie: Boot roei

Geheime Talent: Ek is goed in toesprake lewer

Slegste Gewoonte: Ongeduldig

Jou tema lied vir jou lewe: Something inside so strong van Lira

Koffie / Tee

McDonalds / KFC

Geld / Roem

Soet / Sout

Pasta / Pizza

Winter / Somer

Kat / Hond Hond

Oggend / Aand

Radio / TV

Beste Bok Oomblik: Die video opname van die Bokkies

Gunsteling Bok Gebeurtenis (Event):  My eerste Bokkies in 2018

Jou Bok Wooden Mic oomblik? (Blonde Oomblik): Toe ek my selfoon in die yskas sit in plaas om die melk uit te haal